Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Suomi jaetaan 21 sairaanhoitopiiriin, joissa tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluita. Jokainen Suomen kunta kuuluu johonkin näistä sairaanhoitopiireistä. Sairaala, jossa potilasta hoidetaan, määräytyy kotipaikkakunnan mukaan. Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi on 16 keskussairaalaa.

Lääkärit

Kroonista lymfaattista leukemiaa hoitaa yleensä sisätautien erikoislääkäri, hematologi eli veritautien erikoislääkäri tai onkologi eli syöpäsairauksien erikoislääkäri. Luuydinnäytteen tutkii laboratoriolääkäri, joka on perehtynyt verisairauksien laboratoriotutkimuksiin. Lääkäreiden lisäksi hoitotiimiin kuuluu myös joukko päteviä hoitajia ja muuta sairaalahenkilökuntaa.

Hoitava lääkäri laatii tutkimustulosten pohjalta potilaalle hoitosuunnitelman. Tämä käydään läpi joko ensimmäisellä tai toisella vastaanottokäynnillä sen mukaan, milloin kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.