Kroonisen lymfaattisen leukemian hoito on kehittynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Parantunut tietämys syövän biologiasta on johtanut uusien hoitomuotojen syntyyn. Perinteisten solunsalpaajien rinnalle on otettu käyttöön biologisia hoitoja, joilla yleensä pystytään pidentämään syöpää sairastavien potilaiden elinaikaa.

Biologiset hoidot vaikuttavat suoraan syöpäsoluun, ja näin terveet solut vahingoittuvat vähemmän. Tyypillisimpiin biologisiin hoitoihin kuuluvat vasta-ainehoidot. Niiden avulla voidaan tuhota syöpäsoluja, hidastaa niiden kasvua ja aktivoida kehon omat puolustusmekanismit hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Vasta-ainehoidot

Biologiset lääkkeet tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäsolussa ja pyrkivät estämään sen toimintaa. Vasta-aine kiinnittyy merkkiaineen välityksellä solun pintaan ja lopulta tuhoaa solun. Biologisten lääkkeiden kohteiksi on valittu sellaisia molekyylejä, joiden tiedetään esiintyvän runsaana syöpäsolukossa, mutta joita havaitaan vain pieniä määriä elimistön muissa kudoksissa. 

Biologisia lääkkeitä ovat:
 alemtutsumabi, ofatumumabi ja rituksimabi.