Käyttöaiheet: Alemtutsumabi on tarkoitettu kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon silloin, kun fludarabiinia sisältävä sytostaattiyhdistelmä ei sovi tai ei tehoa potilaalle.

Annostelu: Alemtutsumabi annostellaan ihon alle pistoksena. Ensimmäisellä hoitoviikolla annosta lisätään hitaasti, jotta haittavaikutusten mahdollisuus pienenee.

Toimintamekanismi: Alentutsumabi sitoutuu lymfosyyttien pinnalla esiintyvään glykoproteiiniin. Sitoutumisen tuloksena lymfosyytit kuolevat, mikä auttaa saamaan KLL:n hallintaan.

Mahdolliset haittavaikutukset: Kasvojen punoitus ja mustelmat, pistelyä tai polttava tunne iholla, injektiokohdan reaktiot kuten punoitus, turvotus, kipu, mustelmat, tulehdus sekä vilustumisen kaltaiset oireet.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.