Käyttöaiheet: Obinututsumabia käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa.

Annostelu: Obinututsumabi on suonensisäisesti annosteltava lääke, joka annetaan yhdistettynä solunsalpaajahoitoon tehostamaan solunsalpaajan toimintaa. Obinututsumabia annetaan solunsalpaajahoitoon yhdistettynä potilaalle yleensä kahdeksan kertaa.

Toimintamekanismi: Obinututsumabi on vasta-aine, joka tunnistaa B-lymfosyyttien pinnalla olevan CD20-nimisen merkkiaineen. CD20-merkkiainetta tavataan tyypillisimmin B-solulymfoomissa ja KLL:ssa. Obinututsumabi kiinnittyy merkkiaineen välityksellä solun pintaan ja lopulta tuhoaa solun.

Mahdolliset haittavaikutukset:  Normaalia elämää rajoittavia haittavaikutuksia esiintyy harvoin. Yleensä haittavaikutuksia on eniten ensimmäisen infuusion aikana, ja ne ovat ohimeneviä. Ensimmäiseen infuusioon liittyvät haittavaikutukset ovat yleisimmin pahoinvointi, matala verenpaine, vilunväristykset, kuume, oksentelu, hengenahdistus, punastelu, korkea verenpaine, päänsärky, sydämen nopealyöntisyys ja ripuli. Lisäksi verenpaineen alenemisen vuoksi infuusion aikana saattaa esiintyä huimausta tai heikotusta. Hoitoon voi liittyä myös valkosolujen vähyyttä ja infektioherkkyyttä.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.