Käyttöaiheet: Rituksimabia käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon yhdessä solunsalpaajahoitojen kanssa.

Annostelu: Rituksimabi on suonensisäisesti annosteltava lääke, joka annetaan yleensä yhdistettynä solunsalpaajahoitoon tehostamaan solunsalpaajien toimintaa. Rituksimabia annetaan solunsalpaajiin yhdistettynä potilaalle yleensä kuusi kertaa.

Toimintamekanismi: Rituksimabi on vasta-aine, joka tunnistaa B-lymfosyyttien pinnalla olevan CD20-nimisen merkkiaineen. CD20-merkkiainetta tavataan tyypillisimmin B-solulymfoomissa ja KLL:ssa. Rituksimabi kiinnittyy merkkiaineen välityksellä solun pintaan ja lopulta tuhoaa solun.

Mahdolliset haittavaikutukset: Normaalia elämää rajoittavia haittavaikutuksia esiintyy harvoin. Yleensä haittavaikutuksia on eniten ensimmäisen infuusion aikana, ja ne ovat ohimeneviä. Ensimmäiseen infuusioon liittyvät haittavaikutukset ovat yleisimmin flunssan kaltaiset oireet, kuten kuume, vilunväristykset, pahoinvointi sekä lihas- ja päänsärky. Lisäksi verenpaineen alenemisen vuoksi infuusion aikana saattaa esiintyä huimausta tai heikotusta. Hoitoon voi liittyä myös valkosolujen vähyyttä ja infektioherkkyyttä.