Hoitosuunnitelma on hyvä käydä yksityiskohtaisesti läpi lääkärin kanssa. Suunnitelman läpikäyminen auttaa ymmärtämään etukäteen, mitä hoidon eri vaiheissa tapahtuu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jokaiselle potilaalle räätälöidään iän, sairauden luonteen ja muiden perussairauksien mukainen hoito. Hoito voi vaihdella suuresti potilaiden välillä.

1. Kroonisen lymfaattisen leukemian toteaminen

Kun potilas on kertonut oireistaan yleislääkärille ja on herännyt epäily kroonisesta lymfaattisesta leukemiasta (KLL), lääkäri ohjaa potilaan jatkotutkimuksiin. Jos tutkimusten, kuten verikokeiden, perusteella on syytä epäillä KLL:aa, saa potilas lähetteen erikoislääkärin vastaanotolle, yleisimmin sisätautien poliklinikalle.

Erikoislääkäri tekee vielä lisää jatkotutkimuksia, joita ovat mm. veren valkosolujen pinta-antigeenitutkimus ja tarvittaessa luuydintutkimus. Jo tässä vaiheessa saatetaan pyytää röntgenlääkäriä tekemään vatsan ultraäänitutkimus ja ottamaan keuhkoröntgenkuva.

2. Hoitojen suunnittelu

Kun kaikki tutkimustulokset on saatu ja KLL todettu, hoitava lääkäri aloittaa hoitosuunnitelman laatimisen. Hoitojen suunnittelu on tiimityötä, jossa myös potilas on tiimin tärkeä jäsen. Hoitosuunnitelma käydään läpi potilaan kanssa yleensä jo ensimmäisellä tai toisella vastaanottokäynnillä.

Vastaanotolla lääkäri kertoo tarkemmin KLL:sta ja käy läpi mahdollisia hoitovaihtoehtoja. Hän kuuntelee potilaan toiveita ja pyrkii huomioimaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä vaiheessa on hyvä käydä yhdessä läpi hoitojen tarkoitus ja tavoitteet. Hoidoille määritetään aikataulu, jota pyritään noudattamaan.

KLL:n hoitovaihtoehtoja ovat solunsalpaajahoito, sädehoito, täsmähoidot ja harvemmin kantasolujen siirrot. Useimmiten hoito alkaa solunsalpaajahoidolla ja täsmähoidoilla tai molemmilla.

3. Hoitojen aikana

Hoitojen aikana potilaan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan lepäämällä riittävästi. Kannattaa nauttia monipuolista ravintoa ja rentoutua vaikka hyvän kirjan tai elokuvan parissa. Kovaa fyysistä rasitusta tulisi välttää. On hyvä myös muistaa, että pahoinvointilääkitys saattaa helpottaa oloa varsinkin solunsalpaajahoidon aikana.

4. Hoitojen jälkeen

Annettujen hoitojen jälkeen KLL:n seuranta jatkuu polikliinisesti vastaanottokäynneillä. Seurantaväli vaihtelee taudin luonteen ja hoidon mukaan muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Osa seurantakäynneistä voidaan korvata puhelinkontaktein.

5. Jos syöpä uusii

Uusiutunuttakin KLL:aa voidaan seurata ilman hoitoa. Jos sairaus vaatii hoitoa, se on mahdollista toteuttaa samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla tai vaihtaa sytostaattien yhdistelmää. Hoidon valintaan vaikuttavat tässäkin vaiheessa potilaan ikä, muut perussairaudet, elimistön kunto ja omat toiveet. Uusiutuneen taudin hoidon valinnassa huomioidaan myös aiemmin annettu hoito ja sen mahdolliset haitat.