Käyttöaiheet: Fludarabiinia käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian ja tiettyjen hidaskasvuisten lymfoomien hoitoon.

Annostelu: Fludarabiini annostellaan joko suonensisäisesti tai suun kautta tavallisesti viitenä peräkkäisenä päivänä kuukauden välein.

Toimintamekanismi: Fludarabiini kuuluu solujen aineenvaihduntaa hillitseviin antimetaboliitteihin. Solut tarvitsevat tiettyjä entsyymejä kasvua ja jakaantumista varten. Fludarabiini estää yhden DNA-synteesissä tarvittavan entsyymin toiminnan, ja siten syöpäsolujen jakautuminen häiriintyy. Fludarabiini estää myös DNA:n synteesiä ja DNA:n vaurioiden korjaamista.

Mahdolliset haittavaikutukset: Luuytimen toiminnan lamaantuminen, infektiot mukaan lukien keuhkokuume, yskä, kuume, uupumus, heikkous, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.