Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita, jotka annetaan suonen sisäisesti tai otetaan suun kautta. Käytössä on monia lääkkeitä, jotka tappavat syöpäsoluja tai estävät niiden lisääntymisen. Lääkkeen annostelutavasta riippumatta solunsalpaajat kulkeutuvat veren-kierron mukana kaikkialle elimistöön.

Solunsalpaajat toimivat yleensä KLL:n hoidon kulmakivenä. Niiden vaikutus kohdistuu syöpäsolujen lisäksi myös normaaleihin soluihin, erityisesti luuytimen verta muodostaviin soluihin ja limakalvojen soluihin.

Iäkkäiden ja heikkokuntoisten potilaiden KLL-hoito aloitetaan yleensä klorambusiililla, joka on yksi vanhimmista sytostaateista. Lääke annostellaan tabletteina suun kautta.

Nuorien, hyväkuntoisten ja aggressiivista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitaminen aloitetaan yleensä kahden solunsalpaajan, fludarabiinin ja syklofosfamidin, yhdistelmällä. Lääkkeet annostellaan tabletteina suun kautta. Ne voidaan antaa tarvittaessa myös suonensisäisesti.