Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista. Syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä parempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Tästä osiosta saat tietoa kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitomenetelmistä ja myös hoitojen mahdollisista haittavaikutuksista.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen. Sen vuoksi hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. KLL:n hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle aina yksilöllisesti.

Syövän hoitoon on olemassa useita vaihtoehtoja. KLL:aa ei nykyhoitojen avulla pystytä parantamaan, mutta hoitojen avulla pyritään pidentämään potilaan elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita. Tällaista hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoidon teho heikkenee. Tällöin lääkäri arvioi tilanteen uudestaan ja ehdottaa mahdollisia jatkotoimia, joiden tavoitteena on pysäyttää uusiutuneen KLL:n eteneminen.

KLL:n hoitomenetelmät

Jos sairaus on oireeton eikä merkkejä sen aktivoitumisesta ole, voidaan kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) jäädä seuraamaan. Tällöin potilaan vointia ja laboratoriokokeiden arvoja seurataan aluksi muutaman kuukauden välein. Jos sairaus pysyy rauhallisena, seurantaväli voidaan pidentää kuuteen kuukauteen tai jopa vieläkin harvemmaksi.

Hoidon aloittaminen ongelmattomassa ja oireettomassa vaiheessa ei hyödytä, eikä sillä voida estää taudin luonnollista kulkua.

Kun hoitava lääkäri päätyy suosittelemaan hoitoa, hän harkitsee useita hoitovaihtoehtoja. Hoitoa valittaessa otetaan huomioon potilaan muut perussairaudet, käytössä oleva lääkitys, elimistön peruskunto ja etenkin munuaisten ja sydämen toimintakyky.

Hoitovaihtoehtoja ovat solunsalpaajahoidot, kortikosteroidihoito, vasta-ainehoidot sekä solunsalpaaja- ja vasta-ainehoitojen yhdistelmä. Sädehoitoa voidaan tarvittaessa käyttää erittäin kookkaiden ja paineoireita aiheuttavien imusolmukemassojen hoitoon. Solunsalpaajahoitoja on mahdollista antaa suonensisäisesti tai suun kautta. Leikkaamalla KLL:aa ei voida hoitaa.

Potilaalle voidaan myös siirtää kantasoluja terveeltä luovuttajalta (allogeenien kantasolusiirtohoito). Kantasolujen siirtoa ei kuitenkaan käytetä ensimmäisenä hoitovaihtoehtona. Sitä on mahdollista harkita, jos potilas on nuori ja ennuste on huono eikä edeltävillä hoidoilla ole saatu toivottua hoitovastetta. Kyseessä on rankka hoitomuoto.

Suomi on syövänhoidon mallimaa

Suomalaiset syöpäpotilaat saavat erinomaista hoitoa. Syövän hoitotulokset ovat Suomessa sekä eurooppalaisittain että maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Potilas on hyvissä käsissä ja saa laadukasta hoitoa.

Suomessa on monia KLL:n hoitoon erikoistuneita lääkäreitä, jotka ovat todellisia alansa asiantuntijoita. Hoitojen suunnittelusta vastaa hoitotiimi.

Syövänhoidon jatkuvasti kehittyessä ja sairauden yleistyessä potilaiden ja läheisten tiedontarve kasvaa. Luotettava tieto sairaudesta auttaa ymmärtämään hoitosuunnitelmaa ja antaa valmiudet keskustella lääkärin kanssa.