Syöpäpotilas tarvitsee tukea

  • artikkelit

Syöpään sairastuminen on aina järkytys sekä potilaalle että hänen läheiselleen. Sairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan tukea on saatavilla sekä yhteiskunnan että läheisten ja muiden potilaiden suunnalta.

”Paras tuki potilaalle ovat hänen läheisensä. Puhuminen vaikeasta sairaudesta ei aina tunnu helpolta, mutta se on potilaalle erittäin tärkeää”, hematologi Taru Kuittinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta muistuttaa.

Tottuminen sairauteen ja sen kanssa eläminen on henkisesti haastavaa. Myös hoidot herättävät paljon pelkoa ja kysymyksiä. ”Asioiden käsittelyyn saa apua hoitavan henkilökunnan kautta. Hoitajat ja lääkäri voivat järjestää käynnin esimerkiksi psykologin luo. Lisäksi Syöpäjärjestöt tarjoavat sopeutumisvalmennuskursseja, luentoja ja muita tapaamisia, jotka voivat antaa arvokasta vertaistukea sairastuneelle ja hänen läheisilleen.”

Kela tukee potilasta lääkkeiden hankinnassa

Potilaan ja hänen läheistensä taloudellinen tilanne voi sairastumisen ja siitä johtuvien työpoissaolojen myötä muuttua yllättävällä tavalla. Lääkkeiden hankkimiseen saa tukea Kelalta. Kun KLL-diagnoosi tehdään, hoitava lääkäri kirjoittaa Kansaneläkelaitosta varten B-lausunnon. B-lausunnon avulla potilas saa tarvitsemilleen reseptilääkkeille erityiskorvattavuuden eli Kela maksaa suurimman osan lääkekuluista.

Hiukset ovat kaikille, erityisesti naisille iso osa minuutta, ja hiustenlähtö hoitojen seurauksena voi tuntua potilaasta raskaalta ja hävettävältä. Tukea myös peruukin ostamiseen on saatavilla. ”Syöpähoitonsa takia hiuksensa menettänyt voi saada lääkäriltä maksusitoumuksen peruukin hankkimista varten. Peruukin hankintaan on jokaisella sairaalalla oma käytäntönsä, josta potilas saa lisää tietoa maksusitoumuksen yhteydessä”, Kuittinen kertoo.

Sosiaalihoitaja on erikoiskoulutettu ohjaamaan potilaita erilaisten tarpeiden osalta. Sosiaalihoitaja neuvoo potilaita kuntoutukseen, apuvälinehankintoihin, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Hänen kanssaan voi keskustella erilaisista tuen tarpeista. Vastaanotolle voi hakeutua joko suoraan ottamalla itse yhteyttä tai muun hoitohenkilökunnan välityksellä.

Tukea myös läheisille

Koska läheiset toimivat usein potilaan tärkeimpänä tukijana, on myös tärkeää muistaa huolehtia heidän jaksamisestaan. ”Syöpään sairastuminen on aina kriisi myös läheisille. He ovat usein valmiita uhraamaan oman hyvinvointinsa potilaan tarpeiden puolesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että potilasta auttaa kaikkein eniten hyvinvoiva ja jaksava läheinen”, Kuittinen muistuttaa.

Syöpäjärjestöjen kurssien lisäksi vertaistukea voi saada myös Internetin keskustelupalstoilta sekä esimerkiksi oman blogin pitämisestä tai toisen syöpäpotilaan tai läheisen blogin lukemisesta.

Läheisten, erityisesti perheenjäsenten, kannattaa myös pyrkiä jatkamaan normaalisti omia harrastuksiaan, joiden avulla ajatukset suuntautuvat välillä pois sairaudesta.