Tutkimus: Vihreällä teellä positiivinen vaikutus krooniseen lymfaattiseen leukemiaan

  • artikkelit

Tutkijat ovat käyneet kiivasta keskustelua erilaisten antioksidanttien ja ravintolisien vaikutuksesta sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Vihreä tee, joka sisältää paljon antioksidantteja, on vakiinnuttanut suosiotaan ympäri maailmaa. Siitä on haettu apua esimerkiksi laihduttamiseen, allergioihin, sydän- ja verisuonitauteihin sekä myös syöpään. Hiljattain julkaistun, arvostetun yhdysvaltalaisen Mayo klinikan tekemän tutkimuksen mukaan vihreä tee -uutteen todettiin vähentävän leukemiasolujen määrää kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa (KLL). 

Tarinan mukaan vihreä tee löydettiin Kiinassa vuonna 2737 eaa. Teepensaasta putosi sattumalta lehtiä keisari Cheng-Ningin kuumaa vettä sisältävään pataan. Keisari yllättyi juoman virkistävästä ja rauhoittavasta vaikutuksesta. Vihreä tee eroaa mustasta teestä siten, ettei sitä ole hapetettu vaan hapetus on estetty käyttämällä teelehtiä kuumassa vedessä. Tämän mekanismin ansiosta vihreän teen sisältämät terveelliset ainesosat, kuten katekiini sekä B1-, B2- ja C-vitamiinit, säilyvät lehdissä mustaa teetä paremmin.

Ravinnon laatua on pidetty viimeaikaisissa tutkimuksissa yhtenä merkittävistä syövän syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Tutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita antioksidanttien (esim. beetakaroteenin, seleenin ja flavonoidien) yhteydestä terveyteen ja sairauksien ehkäisyyn.

Mitä antioksidantit ovat?

Antioksidantit ovat elintärkeitä haitallisten happiyhdisteiden, niin sanottujen vapaiden radikaalien, puhdistajia kehossa. Vapaita radikaaleja syntyy sisäisesti aineenvaihdunnan sivutuotteena ja ulkoisesti muun muassa saasteiden, epäterveellisten elämäntapojen, auringon ultraviolettisäteilyn ja lääkkeiden vaikutuksesta. Ne tuhoavat solurakenteita ja ovat näin osallisina myös kroonisten sairauksien, kuten syövän, synnyssä. Antioksidanttien tehtävänä on estää vapaiden radikaalien haitallista vaikutusta ja muuttaa niitä harmittomiksi. Antioksidantteja on paljon kasvikunnan tuotteissa, kuten hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa.

Antioksidantteja sisältävistä ravintolisistä kiistellään

Vaikka kasvikunnan tuotteista saadut antioksidatiiviset yhdisteet ovat elintärkeitä elimistön terveydelle, antioksidantteja sisältävien synteettisten ravintolisien hyödyllisyydestä kiistellään silti jatkuvasti. Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, voiko yksittäisestä synteettisestä antioksidantista olla hyötyä vai peräti haittaa syövän ehkäisyssä ja hoidossa. Mayo klinikan tutkimuksen mukaan antioksidanteilla, kuten E-vitamiinilla ja beetakaroteenilla, ei ole syöpää ehkäisevää vaikutusta (Bardia ym., 2008). Beetakaroteenin havaittiin sen sijaan jopa lisäävän syöpäriskiä tupakoitsijoilla. Toisaalta seleenin havaittiin pienentävän syöpäriskiä erityisesti miehillä.

Vihreän teen sisältämä yhdiste (epigallokatekiinigallaatti EGCG) on liitetty viimeisimmissä tutkimuksissa antikarsinogeenisiin eli syöpää ehkäiseviin yhdisteisiin. Teelehtien käymisessä syntyvän EGCG:n on havaittu suojaavan terveitä soluja mutaatioilta ja estävän syöpäsolujen jakautumista.

Vihreä tee uute vähensi syöpäsolujen määrää ja pienensi imusolmukkeita KLL-potilailla 

Mayo klinikka aloitti vuonna 2005 ensimmäisenä kliinisten tutkimusten sarjan vihreä tee -uutteen vaikutuksesta krooniseen lymfaattiseen leukemiaan. Edelleen käynnissä olevan tutkimussarjan tarkoituksena on selvittää synteettisen EGCG:n hyötyjä, mahdollisia sivuvaikutuksia ja oikeaa annosmäärää KLL-potilailla.

Tutkimussarjan ensimmäiset tulokset julkaistiin vuonna 2009. Ensimmäisessä vaiheessa testattiin 33 KLL-potilasta. Tulosten mukaan leukemiasolujen määrä vähentyi joka kolmannella tutkimukseen osallistuneista. Teeuutteella havaittiin myös imusolmukkeita pienentävä vaikutus potilailla, joilla ne aikaisemmin olivat suurentuneet. Tutkimuksen toisen vaiheen tulokset julkaistiin kesäkuussa 2010, ja ne tukevat ensimmäisen vaiheen tuloksia. Tutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistuneista 41 potilaasta lähes yhdellä kolmesta havaittiin leukemiasolujen vähentyneen 20 prosenttia tai enemmän. Lisäksi lähes 70 prosentilla osallistujista imusolmukkeiden havaittiin pienentyneen vähintään puoleen aikaisemmasta koosta. (Mayo Clinic, 2010.)

Ensimmäisen ja toisen tutkimusvaiheen tulokset osoittavat siis vihreä tee uutteella olevan positiivista vaikutusta krooniseen lymfaattiseen leukemiaan. Mayo klinikan tutkijat painottavat, ettei ilman kolmatta tutkimusvaihetta voida tehdä suosituksia synteettisen EGCG:n käytöstä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa tai ajatella missään määrin sen korvaavan nykyisiä hoitomuotoja. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siihen, että tietyissä tapauksissa synteettisten antioksidanttien käytöllä erilaisina ravintolisinä voi olla suotuisia terveysvaikutuksia. Toistaiseksi tällaisten ravintolisien vaikutuksesta on kuitenkin liian vähän näyttöä, joten niiden käytössä kannattaa aina noudattaa kohtuullisuutta.

Lähteet: 

Bardia, Aditya et al.: Efficacy of Antioxidant Supplementation in Reducing Primary Cancer Incidence and Mortality: Systematic Review and Meta-analysis. Mayo Clinic Proceedings 2008; 83(1): 23–34. 

Mayo Clinic: Green Tea Extract Appears to Keep Cancer in Check in Majority of CLL Patients.http://www.mayoclinic.org/news2010-rst/5833.html. Mayo Clinic 2010; June 4.

RCH 17/11/10